Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


55. Kultūras dienu jaunumi

Ziņas no Sidnejas

Laikraksts Latvietis Nr. 283, 2013. g. 8. nov.
Jānis Čečiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL55KD

Rīcības komiteja: Kreisā pusē no priekšas uz aizmuguri: Elita Luce, Daina Kaina, Inese Pētersone, Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš. Labā pusē no aizmugures uz priekšu: Iveta Rone, Andris Kariks, Andra Rone, Sandra Dragūna, Rita Vīksniņa, Ojārs Greste. FOTO Ojārs Greste.

Tagad jau pagājuši desmit mēneši kopš Sidneja Adelaidē pārņēma Kultūras dienu karogu. Kas tad ir noticis starplaikā?

Pirmkārt, jau veidota rīcības komiteja. Saku veidota, ne izveidota, jo programmai attīstoties, arvien tiek piesaistīti jauni darbinieki un komitejas locekļi. Patlaban komitejā ir: priekšsēdētājs Jānis Čečiņš, sekretāre Andra Rone, kasieris Andris Kariks, informatore Rita Vīksniņa un atbildīgi par sarīkojumiem: Atklāšana – Viktorija Mačēna, Tautas dejas – Iveta Rone, Teātris – Ilona Brūvere, Kopkoris – Daina Kaina, Jaunatnes sarīkojumi – Jānis Daniklifs, Ģimenes diena – Sandra Dragūna, Sports – Toms Veidners, bezmaksas pasākumi – Inese Pētersone, Mākslas izstāde un Īsfilmu konkurss – Ojārs Greste un Balle – Elita Luce. Visiem vadītājiem nāks talkā palīgi un apakškomitejas. Paredzēti arī vēl citi, šeit neminēti, pasākumi un uzvedumi, kuriem vēl meklēsim rīkotājus.

Jau Adelaides Kultūras dienu laikā sāka pieteikties braukt gribētāji no Latvijas. Jūlija sākumā Rīgā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā sarīkojām informatīvu sanāksmi par 55. Kultūras dienām. Pieteicās 25 ansambļi un kopas. Ceram, ka drīzā nākotnē varēsim paziņot par viesiem no Latvijas.

Jūlijā arī izsludinājām 55. Kultūras dienu emblēmas konkursu. Pieteicās 11 mākslinieki no Austrālijas un Latvijas, daži ar vairākiem zīmējumiem. Konkursu uzvarēja Rietumaustrālijas grafiķe/fotogrāfe Maija Medene ar vienkāršu, latvisku, bet vienlaikus arī modernu iesniegumu.

Katras Kultūras dienas pienes kaut ko jaunu! Gribam veicināt Austrālijā dzīvojošo radošo mākslinieku darbu. Parasti tas notiek ar māksliniekiem, bet šoreiz aicināsim arī komponistus komponēt darbus tieši šīm Kultūras dienām! Aicināsim arī filmētājus piedalīties īsfilmu konkursā!

Diemžēl Sidnejā vairs nedarbojas pastāvīgs Jauktais koris. Bet Kultūras dienas ir neiedomājamas bez kora līdzdalības. Ceram, ka jaunajā gadā varēsim atkal atsākt Jauktā kora darbību, lai Sidnejā būtu spēcīgs pamats Kopkora koncertam.

Sabiedrībai vienmēr un visur ir bijis jāpiemaksā par kultūru. Reti kāds kultūras pasākums atmaksājas pats par sevi. Tas pats attiecās uz Kultūras dienām. Tādēļ, lai mēs varētu atļauties sarīkot interesantu programmu, ir jāmeklē papildus līdzekļi. Tāpat kā tas pēdējos gados ir darīts citās pilsētās, būs vairāki līdzekļu vākšanas sarīkojumi. Pirmais no tiem Pēcpusdiena ar Intu Teterovski notiks jau 16. novembrī. Ceram uz jūsu atsaucību!

Līdz 55. Kultūras dienām palikuši 14 mēneši. Mēs jūs informēsim par iecerēm un par paveikto. Gaidīsim jūsu ieteikumus un līdzdalību, jo šīs ir visu Austrālijas latviešu Kultūras dienas, tikai sidnejiešu kārta tās rīkot!

Jānis Čečiņš
AL55.KD rīcības komitejas priekšsēdētājs



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI






Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com