Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvju filozofiskais akords

Garīgais komentārs

Laikraksts Latvietis Nr. 614, 2020. g. 16. sept.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums...“ (Ef.3:18)

Kā senie grieķi meklēja filozofisko akmeni, tā mums latviešiem, manuprāt, ir vajadzīgs – filozofiskais akords, kas sastāv no TRIM daļām.

Šīs sastāvdaļas, kā serums, kā dzīvības sulas, latviešiem vēsturiski ir piešķirtas no Debesīm Triādēs. Kā trīs zvaigznes – paceltas uz debesīm. Kā trīs joslas karogā. Trīs Baltu tautas… Tautu dēli un tautu meitas to ir izauklējuši savās rokās augstā pozīcijā. Mēs šodien esam šo dārgumu mantinieki.

Tautas dižā senatne

Latvietis, iedams Tagadnes ceļu, nes Tautas Senatni savā labajā rokā. Tā ir Garamantu summa – Raksti, Simboli, Lielvārdes josta, krāšņās Dainas, izpratnes par Dievu, Dabu, Universu un Cilvēku.

Universālie svētie raksti

Latvietis, iedams Tagadnes ceļu, nes Svētos Rakstus savā kreisajā rokā. Vecā Derība un Jaunā Derība, piešķirtas no Debesīm visām tautām zemes virsū, visiem ļaudīm. Tās ir žēlastībā dotas indivīda izdzīvošanai (angl.: survival) šai cilvēciskajā Civilizācijā uz Zemes un ieiešanai Jaunajā Pasaulē, kura jau veidojas.

Jaunais Laikmets

Latvietis, ejot Tagadnes ceļu, Jauno Laikmetu novieto uz katedras. Jaunais Laikmets, vienotība, globalizācija, internets, garīgums un multikulturālisms, ir mūsdienu modernās pasaules credo. Tas ietver daudzdimensionalitāti reliģijā, filozofijā, mākslā, ekonomikā un politikā un ved tās Progresā.

Šai sakarā ir jāatceras:

Svētie Raksti uztur Esības fundamentālistisko aspektu. Tas skaidro, kam ir jātic, pie kā ir jāturas, kas ir jāpraktizē, kas ir jāsludina utt.

Jaunais Laikmets uztur Esības reformatisko aspektu. Tas skaidro, kas ir jāgroza, kas ir jāmaina, kas ir jāuzlabo, kas ir jāpaātrina utt.

Tautas Senatne uztur Esības faktisko aspektu. Tas skaidro, kas tu esi, mūsu gadījumā – latvietis, no kurienes tu nāci, mūsu gadījumā – no Latvijas, kas ir tavi tālie senči, mūsu gadījumā – tēvu dievi, kas ir tavs etnoss, mūsu gadījumā..., bet to izšķiriet paši.

Pie tam:

1. Jaunajā Derībā ir apstiprināts fakts – katra tauta Jaunajā Pasaulē ienesīs savas dārgās mantas. Jēzus neaizliedz tautiskumu, bet to stiprina un svētī. Mēs dziedam baznīcas dziesmā: Nāc, Tu, latvju Pestītājs!

2. Māras zeme, kas dziļi saistās ar Svētās Dievmātes Marijas debešķīgo aspektu, šai harmonijā ienes krāšņu skanējumu.

3. Jaunais Laikmets kā filozofiski reliģisks aspekts – ir cēlies uz Kristietības pamatiem, un liek soļus uz priekšu saskanīgi ar Jēzus paša lūgšanu, lai visi top Viens. Visa pasaule, visa cilvēciskā civilizācija. Tanī pat laikā ne tikai kā neignorējot, bet rūpējoties par visu – gan tās lielāko, gan mazāko locekļu labklājību.

Tāds ir bijis filozofiskais akords latviešu tautas senatnē, un tāds Tas ir šodien. Harmonija Triādes sastāvdaļās ved to uz priekšu, uz augšu, uz pavairošanu un uzlabošanu. Un tas jau ir Veselais Saprāts.

Latvija ir mūžīga.

Latvju tauta nemirstīga.

Latvju Raksti ved Gaišā Nākotnē.

Latvijas zeme un ļaudis iet Progresa Ceļu.

Senču zeme ir dzīvojusi, tā dzīvos un svinēs Saules Mūžu, ar tautas lūgšanu uz lūpām – Dievs, svētī Latviju! Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(skat. Ivars Vīks „Mūsu Dižā Senatne“, Raimonda Strode „Lielvārdes Josta“, Rasma Rozīte „Lielvārdes Jostas mīklas“, „Latviskā Dzīvesziņa“ u.c.)

(skat. Bībelē, Vecā Derība un Jaunā Derība, kā arī M. Lutera Lielais Katehisms, u.c. reliģiskā literatūra)

(skat. Jaunais Laikmets, Gregg Braden „The Divine Matrix“, Eckhart Tolle „The Power of Now“ u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com