Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Moži grūtībās

Skauti un gaidas Ņujorkā!

Laikraksts Latvietis Nr. 640, 2021. g. 10. martā
Maija Šķinķe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Baltā pasaka. Madara Bunga un Kaiva Atkinson. Foto no ZOOM platformas. FOTO Līvija Medne.

Lillā pasaka. Līva Klikišova, Zanda Atkinson un Katrina Meixner. Foto no ZOOM platformas. FOTO Līvija Medne.

Zaļā pasaka. Matīss Nollendorfs. Foto no ZOOM platformas. FOTO Līvija Medne.

Zilā pasaule. Tālis Kreichelt. Foto no ZOOM platformas. FOTO Līvija Medne.

Astotais skautu un gaidu likums mums māca būt možiem grūtībās. Šo likumu Ņujorkas skauti un gaidas ir ļoti sekmīgi pildījuši pagājušajā darbības gadā – pandēmijas gadā.

Covid-19 laikmets mums visiem ir mācījis būt možiem, izturīgiem, pieklājīgiem, iecietīgiem, paklausīgiem, darbīgiem un taupīgiem.

Šogad, par spīti pandēmijai, Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu vienības tomēr sanāca kopā, lai atzīmētu savus gada svētkus š.g. 28. februārī – virtuāli ar Zoom platformas starpniecību. Sarīkojumu ievadīja vad. Intas Šķinķe, ar sekojošiem vārdiem: „Esat sveicināti Rīgas 90. skautu vienības un Zilā kalna 4. gaidu vienības 67. gada svētkos. Kopš 1954. gada tiekamies šajā gada laika – pēdējā svētdienā februārī, un šo satikšanos visus šos gadus nav apturējusi nedz lietus gāzes, nedz sniega vētras, nedz arī pandēmija! Kaut mēs neesam ierastajā vietā – Jonkeru dievnamā un Jonkeru lejas zālē, tomēr – esam kopā. Esam kopā, lai atzīmētu Ņujorkas skautu un gaidu darbību.“

Tālāk skauti un gaidas vienojās likumu litānijā, noskaitot desmit skautu/gaidu likumus, katrs savās mājās, skautu un gaidu formās tērpti.

Sekoja vad. Lailas Liepiņas-Sautardes (Southard) pārskats par abu vienību darbību kopš 2020. gada februāra ar fotogrāfijām no pagājušā gada priekšnesuma Kaķīša dzirnavas un no ziemas nometnes, kura notika 7. un 8. martā – pēdējais klātienes notikums!

Vienības pulcējās virtuālā ugunskura vakarā 16. maijā ar abu vienību dalībniekiem, viņu ģimenēm un viesiem no Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes. Ugunskura vakarā piedalījās arī skautu/gaidu draugi un atbalstītāji no citām pilsētām ASV, Kanādā un Austrālijā. Oktobrī skauti un gaidas pulcējās meža kaķu nodarbībās, kur skautus un gaidas izaicināja rāpot gar meža galotnēm un lēkāt starp koku zariem, visu darot ievērojot pandēmijas noteikumus.

Ziemassvētku sveicienus, ko vienības suta katru gadu, katrs pagatavoja savās mājās un izsūtīja pa pastu Ņujorkas draudzes locekļiem un labvēļiem.

Un tad sākās uzvedums! Šogad vienību dalībnieki uzveda vad. Maijas Laiviņas lugu Raibā pasaule pēc Imanta Ziedoņa Krāsainajām pasakām. Bija baltā pasaka, lillā pasaka, zaļā pasaka un zilā pasaka. Gaidas un skauti paši izdomāja ainas, tēloja savās lomās un veica video ierakstus, paši samontējot visu kopā četrās īsfilmās, ko rādīja gada svētku skatītājiem.

Abu vienību vecāku padomes priekšniece Māra Lazda savā uzrunā cildināja vienību dalībniekus un vadītājus, kas pandēmijas laikā tomēr varēja sarīkot šo skaisto uzvedumu: „Arī vecāku padomes vārdā sveicu jūs 90. skautu vienības un Zilā kalna 4. gaidu vienības gada svētkos. Lai gan neesam kopā ierastajā vietā, ļoti priecājos, ka varam būt tik kuplā skaitā, ka ir pievienojušies viesi no visām malām, arī no Latvijas.

Vecāku padomes pārstāves lomā redzu, cik darba notiek aizkulisēs. Sirsnīgs paldies visiem vadītājiem un vadītājām!

Pateicoties mūsu uzņēmīgai un iedvesmas pilnajai vadībai, kad rudenī sanācām vecāku sapulcē, bija skaidrs, ka galvenais apspriežamais jautājums nebija vai mums būs nodarbības pandēmijas laikā, bet tās nodarbības notiks par spīti pandēmijai. Kā skatījāties prezentācijā, sanācām, mācījāmies un labus darbus darījām.

Paldies visiem bērniem un jauniešiem, vecākiem, bez kuru sajūsmas un gatavības palīdzēt nevarētu vienība pastāvēt! Šī gada apstākļos nevarējām gatavot lugu, kā tas ir līdz šim darīts – kopā, skolas telpās, sanākot katru februāra sestdienu. Bet grūtos pandēmijas laikos jaunieši atrada jaunas iespējas sastrādāties un parādīt savus talantus. Šogad luga bija vairāk kā jebkad jauniešu rokās – pašiem bija liela loma un tie izplānoja, filmēja un montēja. Jūs visus apbrīnoju.“

Neiztrūka arī tradicionālā loterija, kuru virtuāli vadīja Gints un Sigita Gulbji. Gada svētku sarīkojumā Zoom platformā bija pāri par 75 pieslēgumiem. Ja katrā pieslēgumā bija caurmērā divi skatītāji (dažās 3 un 4, citos viens), tad mūsu gada svētkos piedalījās pāri par 150 cilvēku! Zoom platforma deva iespēju ģimenes locekļiem, kuri nedzīvo Ņujorkas apkaimē, priecāties mums līdz – no Kalifornijas, Minesotas, Pensilvānijas un Latvijas!

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com