Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Intervija – LR vēstniecība Austrālijā

Pagaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine

Laikraksts Latvietis Nr. 647, 2021. g. 28. apr.
Ilze Nāgela -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ieva Apine ar saviem dēliem LR Ārlietu ministrijā. FOTO no Ievas Evertes personīgā arhīva.

Ilze Nāgela: Kā jau esam ziņojuši, Kanberā ir ieradusies un darbu uzsākusi LR vēstniecības pagaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine un uzsākusi vēstniecības atvēršanas priekšdarbus. Kā veicas ar telpu meklēšanu vēstniecībai? Kādā veidā notiek telpu meklēšana?

LR vēstniecības Austrālijā pagaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine: Viens no pirmajiem maniem pagaidu pilnvarotās lietvedes uzdevumiem ir atbilstošu telpu apzināšana un iekārtošana. Tikmēr aprīļa mēnesī pagaidu pilnvarotā lietvede izmanto Eiropas Savienības delegācijas telpas Kanberā, un sākot no maija līdz Latvijas vēstniecības telpu atrašanai un to iekārtošanai atbilstoši drošības prasībām, tiks izmantotas Igaunijas vēstniecības telpas. Pilnvērtīgu vēstniecības darbu tiek plānots uzsākt līdz 2021. gada noslēgumam.

I. N.: Kādas ir prasības vēstniecības telpām? Vai paredzat, ka vēstniecība būs atsevišķā ēkā, vai varētu būt vienā ēkā ar kādu no Eiropas Savienības valstu vēstniecībām?

Ieva Apine: Latvija plāno atvērt vēstniecību atsevišķā telpā, kas būs pilnībā aprīkota ar konsulārajām un diplomātiskajām vajadzībām nepieciešamām sistēmām un mehānismiem.

I. N.: Cik ir budžetā paredzēts vēstniecībai?

Ieva Apine: Finanšu līdzekļi Latvijas vēstniecības Austrālijā atvēršanai 2021. gada budžetā tika apstiprināti Saeimā 2020. gada 2. decembrī. Tā bija viena no ilgstošām Ārlietu ministrijas ārpolitikas prioritātēm, ko plānojam īstenot vēl līdz šī gada beigām.

I. N.: Vai bez Jums tagad ir vēl kāds darbinieks?

Ieva Apine: Šobrīd esmu viena pati.

I. N.: Kāds ir Jūsu oficiālais statuss tagad?

Ieva Apine: Latvijas Republikas vēstniecības Austrālijas Savienībā pagaidu pilnvarotā lietvede (padomnieka diplomātiskais rangs).

I. N. Kad ir paredzēts, ka darbu Austrālijā uzsāks Latvijas vēstnieks? Kad paredzēta LR vēstniecības atvēršana? Cik darbinieki būs vēstniecībā, kad tā uzsāks darbu?

Ieva Apine: Rezidējošā Latvijas vēstnieka akreditācija Austrālijā plānota 2021. gada otrajā pusē. Pašlaik Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē akreditētā Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī rezidē Tokijā, Japānā.

Vēstniecībā plāno darbu uzsākt 3 diplomāti un 2 līgumdarbinieki.

I. N.: Vai paredzēts, ka jaunais vēstnieks būs arī akreditēts Austrālijas kaimiņvalstīs – Jaunzēlandē (patlaban tur akreditēta Latvijas vēstniece Tokijā), Papuā-Jaungvinejā (nav vispār Latvija pārstāvēta), Indonēzijā (Latvijas vēstnieks Indonēzijā ir rezidējošs Rīgā), u.c.?

Ieva Apine: Plānots, ka Latvijas vēstniecība būs reģionālā vēstniecība ar sākotnēju akreditāciju Austrālijā un Jaunzēlandē.

I. N.: Lūdzu, iepazīstiniet mazliet ar sevi!

Ieva Apine: Savas darba gaitas Ārlietu ministrijā uzsāku 2000. gada 14. augustā kā jaunākā referente Informācijas departamentā. Mans darba uzdevums bija sagatavot informatīvus pārskatus par aktuālāko, kas notiek Latvijas vēstniecībās visā pasaulē. Drīz vien nonācu darbā kā ārlietu ministra sekretāre, kas iedeva tādu kā pamatu turpmākajam darbības virzienam. Jau pavisam ātri 2003. gada 8. martā nokārtoju eksāmenus diplomātiskajam rangam un kļuvu par diplomātiskā dienesta darbinieku.

Mans pamata virziens Ārlietu ministrijā un diplomātiskajā dienestā ir saistīts ar Drošības politiku un visu, kas saistīt par un ap bruņojuma kontroles politiku un jautājumiem. Definēti pamata virzieni Latvijas politikai starptautiskajā bruņojuma kontroles, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un ierobežošanas jautājumos, kā arī atbruņošanās jautājumos. Kopā ar citiem darba kolēģiem gatavojām visu nepieciešamo dokumentāciju, lai Latvija kļūtu par pilntiesīgu NATO dalībvalsti.

Kā diplomāte esmu strādājusi 2 reizes Latvijas pastāvīgā pārstāvniecībā NATO un vienu reizi Latvijas Republikas vēstniecībā Ziemeļīrijas un Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē.

Atgriežoties no savām diplomātiskā dienesta misijām, pieņēmu negaidītu izaicinājumu savā dzīvē un kļuvu par Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa biroja vadītāju. Šeit lielu paldies ir jāsaka tā brīža ministram un aizsardzības ministrijas vadībai, īpaši valsts sekretāram Jānim Garisonam, kurš uzticējās un deva iespēju izmēģināt savas spējas vadīt biroju. Šis posms Latvijai bija ļoti svarīgs, jo pirmo reizi vēsturē, Latvija savā zemē sagaidīja 10 NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienības Kanādas bruņoto spēku vadībā, kas nodrošināja un pastiprināja mūsu drošību reģionā.

Pēc darba Aizsardzības ministrijā atgriezos darbā savās mājas – Ārlietu ministrijā, kur nekavējoties pieņēmu darba piedāvājumu kļūt par Ārlietu ministra biroja vadītāju. Atzīšos, šī darba pozīcija ir bijusi manā dzīvē visnopietnākā, jo prasījusi ļoti daudz rakstura īpašību maiņu un iemācījusi dzīvē novērtēt sava laika nozīmi un savas valsts atbildību un lomu starptautiskajā sistēmā. Paldies ārlietu ministram E. Rinkēviča kungam, daudz iedrošinājumu un mācību stundu tālākai dzīves skolai.

Lai diplomātiskā dienestā varētu pildīt pamatfunkcijas ir nepieciešamas vismaz četras valodas. Man tādas ir latviešu, krievu, angļu un pamatzināšanu līmenī franču valoda.

Kādi ir mani hobiji? Tie ir saistīti ar divām nozarēm – sports (triatlons) un mazliet slēpošana, kā arī viss, kas saistīts ar mākslas vēsturi. Šobrīd attālināti mācos Latvijas Mākslas akadēmijas sestdienas skolā, kur apgūstu mākslas vēsturi.

Austrālijā esmu otro reizi un jau pēc pirmās reizes apciemojot Sidneju, iznākot no lidostas, sev klusībā atbildēju, es šeit noteikti atgriezīšos. Tas gan bija ļoti sen – 18 gadus atpakaļ.

Mani pirmie iespaidi par Austrāliju – kāpēc te visu laiku spīd saule un, ak, Dievs, te visur ir ķenguri. Bet, ja nopietni, – ļoti vienkārša un jauka, svešinieku uzņemoša valsts. Es jūtos ļoti viegli, un man ir viegli darboties šeit.

Mums (Latvijas diplomātiem) īpaša nozīme būs ciešu kontaktu nodibināšanai ar Austrālijā pārstāvētām latviešu diasporas organizācijām. Vēstniecība sniegs atbalstu diasporai, sekmēs aktīvāku divpusējo attiecību attīstību, tai skaitā veicinot ekonomisko sadarbību, kā arī pavērs jaunas iespējas sakariem ar Okeānijas valstīm Latvijas ANO Drošības padomes kandidatūras kontekstā.

Šī ir mana ceturtā rotācija Latvijas diplomātiskā dienestā.

I. N.: Par vēstniecības turpmāko darbu. Vai turpmāk LR vēstniecībā Kanberā Latvijas pilsoņi varēs pagarināt, saņemt Latvijas pases? Vai tas nozīmē, ka „Pasu stacijas“ vairs nebrauks uz Austrāliju, un būs jāmēro tālais ceļš no citām Austrālijas pilsētām uz Kanberu?

Ieva Apine: Vēstniecības izveides posmā varēšu iesaistīsies konsulāras palīdzības sniegšanā Latvijas valstspiederīgajiem, kuri Austrālijā uzturas īslaicīgi un nonākuši ārkārtas situācijā (ja zudis vienīgais ceļošanas dokuments, persona tikusi aizturēta, kļuvusi par nozieguma upuri vai tml.). Konsulārā palīdzība tiks sniegta ciešā saziņā ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, Latvijas goda konsuliem un citu ES dalībvalstu pārstāvniecībām Austrālijā.

Konsulāro pakalpojumu (pases, eID, izziņas utml.) sniegšana tiks uzsākta, tiklīdz tas būs tehniski iespējams. Līdz turpmākām norādēm lūdzam izmantot līdzšinējo iespēju un saņemt konsulāros pakalpojumus ar Latvijas goda konsulu Austrālijā starpniecību, jebkurā Latvijas vēstniecībā pasaulē vai attālināti kā e-pakalpojumus.

Austrālija ir līdzīgi domājoša valsts Indijas un Klusā okeāna reģionā, ar kuru Latvijai ir aktīva sadarbība kā divpusēji, tā arī ES-Austrālijas ietvarā un dažādos daudzpusējos formātos.

Vēstniecības atvēršana Austrālijā būs nozīmīga Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē lobēšanai Okeānijas valstīs.

Vienlaikus vēstniecība tiks izmantota kā atbalsta punkts konsulāro pakalpojumu sniegšanai reģionā un būtisks atbalsts ekonomisko kontaktu sekmēšanai. Vēlamies arī aktīvāk sekmēt mūsu divpusējo līgumtiesisko bāzi, īpaši dubultnodokļu novēršanas jomā.

Latvija atbalsta ES centienus pēc ciešākām attiecībām ar Indijas un Klusā okeāna reģionu, tai skaitā Austrāliju, lai kopīgi risinātu aktuālos globālos izaicinājumus.

I. N.: Vai LR vēstniecība turpmāk organizēs Latvijas pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās Latvijā?

Ieva Apine: Jā, protams! Tikai tuvojošos pašvaldību vēlēšanās Latvijā ārvalstīs mītošie latvieši varēs balsot pa pastu. Vēstniecības oficiālas neesamība šobrīd vēl nevarēs nodrošināt balsu nosūtīšanu, izmantojot diplomātisko pastu.

I. N.: Vai pēc LR vēstniecības atvēršanas Kanberā Jūs pati paliksiet te strādāt, ieņemot šo amatu?

Ieva Apine: Šī ir mana diplomātiskā dienesta rotācija uz 4 gadiem, kuras pienākumu izpildē plānota vēstniecības atvēršana.

I. N.: Pateicos Jums par šai intervijai atvēlēto laiku. Lai veicas ar vēstniecības atvēršanas sagatavošanas darbiem un gaidīsim LR vēstniecības atvēršanu! ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com