Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valsts svētki Adelaidē

Vairāki pasākumi vairākās dienās

Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Karogu pacelšana „Tālavā“. FOTO Pēteris Strazds.

Skolēni pie karogiem. FOTO Pēteris Strazds.

Pasākuma dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Pasākuma dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Koris Valsts svētku pasākumā. FOTO Pēteris Strazds.

Koklētāju ansamblis „Ausma“ un stabulniece Zanda Šulca. FOTO Pēteris Strazds.

LAAJ priekšsēde Skaidrīte Agulēviča (no kreisās) ar apbalvotiem Genovefu Janmeiju (sēž), Dailu Mohru, Lilitu Daenki, Mārīti Rumpi. FOTO Pēteris Strazds.

Šogad Latvijas Republika atzīmē savu 103. dzimšanas dienu un simts gadus kopš 1921. gadā 26. janvārī Parīzē Antantes Augstākā Padome vienbalsīgi atzina Latvijas de jure statusu.

Latvijas valsts dzima grūtos laikos, kad vēl plosījās karadarbība Latvijas teritorijā un kaimiņzemēs. De jure atzīšana arī prasīja vairāku gadu neatlaidīgu darbu, kamēr Eiropas lielvalstis un, īpaši Amerikas Savienotās valstis, bija ar mieru atbalstīt Latvijas valsts neatkarības centienus.

Vēl arvien Latvijas Republikai neatlaidīgi uzbrūk naidīgi pretspēki, bet šoreiz ar dezinformācijas ieročiem un izaicinošām pierobežas provokācijām, kādas patreiz izved Baltkrievija.

Šķiet, ka šogad Svētku Svinīgais akts Adelaidē, kurš notika sestdien, 13. novembrī, Tālavas lielajā zālē, bija pirmais Valsts Svētku atzīmēšanas sarīkojums visā pasaulē. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas divu gadu ilgstošo ietekmi uz tautu un valdību, kā arī pašreizējos politiskos notikumus, vairāki runātāji savās uzrunās uzsvēra vienotības un savstarpēja atbalsta nepieciešamību ne vien Latvijā, bet visā latviešu diasporā.

Svētku runātājs bija jaunieceltais Latvijas Republikas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Marģers Krama kungs. Dienvidaustrālijas Covid ceļošanas ierobežojumu dēļ, diemžēl, vēstnieks nevarēja pats ierasties un uzrunāja klātesošos virtuāli. Līdzīgi Valsts prezidents Egils Levits un Ārlietu Ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte nodeva savus sveicienus virtuāli.

Valsts Svētku atzīmēšana iesākās ar karogu uzvilkšanu Tālavas dārzā. Adelaides pamatskolas bērni izpildīja karogu sardzes pienākumus svinīgi un precīzi. Ceremoniju vadīja pamatskolas pārzine Mārīte Rumpe un tradicionālo uzrunu šogad teica skolotāja Daila Mora (Mohr). Viņa mudināja visus bērnus lolot un attīstīt savu iekšējo latviskuma sēkliņu, kura iedēstīta apmeklējot skolu.

Sekoja Svinīgais akts Latvijas karogu rindām izdekorētajā Tālavas lielajā zālē. Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa uzrunāja svētku viesus. Lūgto viesu starpā bija Lietuvas goda konsule Kristīne Jankus, ukraiņu biedrības priekšsēdis Franks Fursenko, kā arī Reinhards Štrūve, pārstāvot Dienvidaustrālijas Multikultūrālo komisiju (Multicultural Affairs Commission).

LAAJ priekšsēde Skaidrīte Agulēviča pasniedza LAAJ un PBLA balvas sabiedriskiem darbiniekiem. Genovefa Janmeija, kura tikko nosvinēja savu simtgadi, saņēma LAAJ Atzinības rakstu par savu ilggadējo devumu latviešu sabiedrībai mūzikas laukā; Daila Mohr – par darbu latviešu skolā. PBLA Atzinības rakstus saņēma diriģente un skolotāja Lilita Daenke un vispusīgā sabiedriskā darbiniece Mārīte Rumpe.

DV Austrālijas valdes Vanadžu vadītāja Astra Kronīte paziņoja konkursa DV75 Ceļojums ar Daugavas Vanagiem rezultātus, un DV Adelaides nodaļas Vanadžu vadītāja Ilze Mūsiņa izdalīja balvas un ziedus visiem septiņiem latviešu pamatskolas konkursa dalībniekiem.

Pēc starpbrīža pamatskolas bērni uzstājās ar dziesmu un ar tautas deju. Prieks bija redzēt skolas saimi tik kuplā sastāvā – visi kā viens savos skolas formas krekliņos. Sekoja kokļu ansamblis Ausma ar diviem muzikāliem sniegumiem. Ansamblī spēlē 8 koklētāji. Stabules piedevu spēlēja Zanda Šulca.

Priekšnesumu virkni noslēdza Adelaides Latviešu jauktais koris ar divām dziesmām: J. Lūsēna Karogu dziesma un R. Tiguļa Lec, saulīte. Kaut gan koristi dziedāja caur maskām, skanēja labi. Koris šogad atzīmē savu 70. pastāvēšanas gadu, lai gan paredzētais jubilejas koncerts tika atcelts. Koris gatavo dziesmas uz lielajiem Dziesmu Svētkiem Latvijā 2023. gadā. Jācer, ka stāvoklis ar pandēmiju līdz tam būs kaut cik normalizējies, un braucēji varēs piedalīties bez maskām!

Noslēgumā visiem svētku viesiem piedāvāja cienastu – katram uz atsevišķa šķīvīša pīrāgu un kliņģera gabaliņu. Vēl arvien mūs ietekmē pandēmijas ierobežojumi. Tā tika atzīmēts Valsts Svētku akts Adelaidē.

18. novembra rītā notika Latvijas karogu uzvilkšana Daugavas Vanagu namā un divās priekšpilsētu iestādēs. 21. novembra rītā Adelaides latviešu ev. lut. draudzes baznīcā notiks Valsts Svētku dievkalpojums.

Dievs, Svētī Latviju!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“
2021. gada 16. novembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com