Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu Fonda pilnsapulcē „Austras stunda“ staro

Dziļākā vēlēšanās ir pulkā pievilkt un ievilkt jauniešus

Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.
Ilze Pētersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LatviesuFonds

Latviešu Fonds

Latviešu Fonda padome 2022. g. pavasarī. FOTO Latviešu fonds.

DP albums. FOTO Latviešu fonds.

Izstāde „Nyet, Nyet, Soviet“ Dzelzceļu muzejā. FOTO Latviešu fonds.

Marianna Auliciema un Māris Ķirsons izstādē „Nyet, Nyet, Soviet“ Dzelzceļu muzejā. FOTO Latviešu fonds.

Latviešu Fonda galdiņš Dziesmu svētkos ar Brigitu Rumpeteri un Ilzi Pētersoni. FOTO Latviešu fonds.

Latviešu Fonda pilnsapulci tradicionāli rīko agrā rudenī – tas ir laiks, kad LF dalībnieki iepazīstas ar iepriekšējā gada darbību, finansēm un projektiem, par ko vasarā ir nobalsojuši. Bet sapulcēšanās klātienē ir palikusi sarežģītāka, daudzi LF biedri dzīvo tālu viens no otra, ar gadiem paliek grūtāk ceļot, un Covid laikā tas vispār nebija iespējams. Tādēļ 2020. g. sākām organizēt sapulces virtuāli, un nu jau trešo reizi – 2022. g. 18. septembrī, Latviešu Fonda pilnsapulce tika sekmīgi novadīta Zoom platformā.

Radošs solis mūsu šī gada darba kārtībā bija jau pirms pilnsapulces padarīt pieejamus padomes atskaišu video ierakstus. Sapulcē, kuru iespējams noskatīties LF Youtube kanālā, uzmanība tika veltīta darba darītājiem un Austras stundā apskatītajiem projektiem.

LF padomes locekļi īsi un kodolīgi viens pēc otra sniedza atskaites, kuras nobeidza ar savām iecerēm Latviešu Fonda darbam nākotnē.

Sekretārei Ritai Grendzei Latviešu Fonda redzamības celšana ir svarīga, sevišķi starp jauniešiem, lai tie saprot, ka var piedalīties dzīvā latviešu kultūrā.

Projekta lietvedis Mārtiņš Hildebrants izteica vajadzību tuvāk iepazīstināt LF saimi ar Fonda veiktajiem projektiem.

Elizabete Ludvika, aktīvo projektu lietvede, nododama stafeti jaunajai padomes loceklei Andrai Zomerei, atcerējās interesantos četrus gadus LF, sastopot latviešu kultūras veidotājus.

Andra, sajūsmināta par savu jauno lomu Fondā, stāstīja, ka arī darbojas kā sekretāre Latviešu Nacionālā apvienībā Kanādā (LNAK). Priekšsēdes vietniece Mārīte Krūze priecājas par LF kultūras pasākumiem visā pasaulē, un gribētu kuplināt LF biedru skaitu. Revidents Andrejs Dumpis un ieguldījumu speciāliste Brigita Rumpētere ar savām zināšanām un padomu ir līdzējuši noturēt mūsu bezpeļņas, brīvprātīgo organizāciju profesionālā līmenī.

Priekšsēde Renāte Kenija (Kenney) apliecina, ka ar tādu radošu, varošu un enerģisku padomi, viņas darbs ir viegls – tikai jātur stūre. Tomēr jāsaka, Renāte ir ne tikai Latviešu Fonda viskaislīgākā suminātāja, bet arī darītāja un darbības veicinātāja. Nākamajā gadā LF priekšsēde cer stiprināt komunikāciju ar LF dalībniekiem, kā arī satuvināt biedrus un projektus. LF padome, kur iespējams, personīgi apmeklē LF atbalstītos kultūras pasākumus un katru vasaru tiekamies ar projektu veicējiem. LF padomdevēja Valda Grinberga šovasar piedalījās Ēvalda Dajevska grāmatas atklāšanā Liepājā, revidente Diāna Kārkliņa izbaudīja J. Kalniņa operu Hamlets. Man pašai bija izdevība apskatīt Latvijas Okupācijas muzeja jauno ekspozīciju, intervēt Dajevska grāmatas autori Dzintru Andrušaiti un mākslinieci Raimondu Strodu un tikties ar izdevniecības Jumava vadītāju Juri Visocki. Netiku prom bez lielas grāmatu kaudzes, ko solījos pārvest uz Ameriku un papildu grāmatas saņēmu arī no LF pārstāvja Latvijā, bijušā Fonda priekšsēža Valda Bērziņa, kurš kopā ar savu kundzi Ilzi, mani izvadāja un cienāja savās Tūjas mājās – skaistā miestiņā pie jūras.

Patīkams pārsteigums pilnsapulcē bija jaunās LF aktīvo projektu lietvedes un J. Bieriņa fonda vadītājas Andras Zomeres paziņojums: Bieriņa balva šogad piešķirta folkloristei, valodniecei, skolotājai un mūziķei Dacei Veinbergai no Toronto. Dace bija klāt pilnsapulcē un izteica savu pārsteigumu un pateicību par balvu. Latviešu Fonda paspārnē esošā J. Bieriņa piemiņas fonda balva dibināta, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas.

Šī gada pilnsapulces visinteresantākā norise bija mūsu trešā Austras stunda. Šeit, Ritas Grendzes vārdos, tika izklāstīts mūsu sakrātais zelts. Latvieši pasaulē (LAPA) muzeja un pētniecības centra galvenā kuratore Marianna Auliciema rādīja slīdītes un pastāstīja par diviem LF atbalstītiem projektiem – DP albumu un izstādi Nyet Nyet Soviet, bet sarunas vadīja LF dalībniece Vanda Dauksta. Te jāpiemin, ka Fonds ir atbalstījis LAPA projektus jau no muzeja sākuma gadiem, finansējot Latviešu pēdas pasaulē, Stāstu segu un filmu par latviešiem Brazīlijā. DP albumu – interneta datu bāzi ar 5 000 fotogrāfijām un pievienotiem stāstiem sāka veidot 2004. gadā arī ar LF atbalstu. Rediģētie un sakopotie digitālie foto attēli tagad pieejami LAPA muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapās: www.latviesipasaulefoto.lv un www.lndb.lv. Bildes šajā krājumā dara dzīvu mūsu vecāku un vecvecāku stāstus par bēgļu nometnes laikiem – cik grūti bija, cik daudz nezināmā, bet arī cik bagātīga un izturīga bija latviešu bēgļu sabiedrība!

To pašu var teikt par Nyet, Nyet Soviet izstādi Latvijas Dzelzceļu muzejā šovasar. Sakopotās bildes, plakāti, saukļi, Jura Bļodnieka Valiant mašīna, ko daudzi no mums atceras, spilgti ilustrē trimdas sabiedrības izdomu un neatlaidību, ceļot Latvijas likteni pasaules acīs 70., 80. un 90. gados. Vanda Dauksta atcerējās demonstrācijas, kur latvieši megafonos sauca: „Mr. Bush, Mr. Quayle, the Baltic States are not for sale.“* Izstāde šovasar piedāvāja apmeklētājiem tādu pašu iespēju izkliegties ar Pārkāpt pār sevi nodarbību. Latviešu tendence ir būt kautrīgiem, nebļaustīties, bet ir reizes, kad bļaustīšanās ir vajadzīga. Interesanta ideja izstādē bija Brīvības mūris (piemērs ņemts no Berlīnes mūra), kur apmeklētājus ierosināja rakstīt savas domas grafiti stilā uz mūra sienas. Tas izrādījās populārs pieturas punkts arī Ukrainas bēgļiem, kas apmeklēja muzeju un Sveika, Latvija! dalībniekiem. Izstādes video var redzēt LAPA Facebook vietnē.

Atgriežoties pie LF pilnsapulces jāpiemin, ka LF dalībniekiem ir elektroniski pieejami detalizēti materiāli par Fonda 2022. gada finansēm, ieguldījumiem, ziedojumiem un projektiem. Jūs varat uzmeklēt, ko tik vēlaties par Latviešu Fondu un projektiem – ieskatieties Latviešu Fonda mājas lapā: www.latviesufonds.org, Facebook vai Instagram, Guidestar un Linkedin, Youtube un Spotify. LF padome ir ne tik spērusi soli uz priekšu, bet ar švunku lēkusi tehnoloģijas izplatījumā!

Kas vēl ir jāpastāsta, ir tas, ka mūsu dziļākā vēlēšanās ir pievilkt un ievilkt jauniešus mūsu pulkā. Mārtiņš Hildebrants, Rita Grendze, mūsu revidente Diāna Kārkliņa un Vanda Dauksta vasarās darbojās Garezera vasaras vidusskolā (GVV). Jaunieši ir piedalījušies LF speckursā jau otro gadu un plānojuši, kā īstenot paši savus latviskos projektus. Šovasar, ar Diānas padomu un palīdzību, GVV grupiņa izdaiļoja Garezera Vēja kalnu ar pašu rokām no koka darinātiem latviskiem rakstiem. GVV absolventi tika apdāvināti ar gada dalību Latviešu Fondā, kā arī ar LF mugursomām un Latvijas Gotiņām. Tāpat arī apsveicām rietumkrasta Kursas absolventus un ceram, ka nākotnē varēsim arī Kursā piedāvāt kādu interesantu vasaras programmu.

Pēdējos pāris gados Latviešu Fonds ir zaudējis tik daudzas spožas dvēseles – dalībniekus, kas izkala stingros pamatus mūsu organizācijai. Mēs no sirds vēlamies saglabāt un kuplināt viņu veikto un turpināt viņu degsmi. Ar uzticīgiem, patreizējiem LF atbalstītājiem un piesaistot jaunus draugus un darītājus, mēs būsim, Renātes vārdos: „kā dažāda lieluma zobratiņi, kuri, aizķerot jaunas idejas, jaunas paaudzes un jaunus cilvēkus turpinās griezties, un kustība būs mūžīgi uz priekšu.“

Ilze Pētersone,
Latviešu Fonds
2022. g. 24. septembris
Laikrakstam „Latvietis“

* Angl.: Buša kungs, Kveila kungs, Baltijas valstis nav pārdošanai.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com