Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Maiņas Melburnas draudzes dzīvē

Nākotne liekas spožāka nekā tā bija pirms dažiem gadiem

Laikraksts Latvietis Nr. 721, 2022. g. 5. okt.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Pandēmijas ierobežojumi ir atcelti, un Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze un draudzes valde sākusi aizkulisēs aktīvi strādāt. Kaut vēl joprojām notiek tikai dievkalpojumi reizi mēnesī viesu mācītāju vadībā, tas nenozīmē, ka draudzes vadība guļ. Ir notikušas divas pilnsapulces, ārkārtas pilnsapulce maijā un gadskārtējā pilnsapulce augustā.

Kopš draudzes mācītāja Daiņa Markovska atgriešanos Latvijā 2019. gada jūlijā, draudzei nav bijis savs mācītājs, un ilgāku laiku 2020. un 2021. gadā nenotika klātienes dievkalpojumi Covid-19 pandēmijas dēļ. Lēnām darbība atsākās ar klātienes dievkalpojumiem reizi mēnesī, kad pandēmijas ierobežojumi to atļāva, viesu mācītāju vadībā. Draudze pateicas visiem viesu mācītājiem, kuri noturējuši dievkalpojumus mūsu draudzē. Kļuva skaidrs, ka draudze nevar turpināt darboties bez sava mācītāja, un draudzes valde sāka meklēt mācītāju.

2021. gadā pienāca ziņa no arhibīskapes Laumas Zušēvicas, ka kādreizējā adelaidiete, mācītāja Helga Jansone domā pārcelties atpakaļ uz Austrāliju. Mācītāja Helga pārcēlās uz ASV vairāk nekā trīsdesmit gadus atpakaļ, lai studētu teoloģiju. Viņa kopš ordinēšanas strādājusi Amerikā luterāņu draudzēs – gan amerikāņu, gan latviešu draudzēs. Tagad ģimenes apstākļu dēļ mācītāja Helga interesējās par atgriešanos Austrālijā. 2022. gada sākumā mācītāja Helga Jansone noturēja divus dievkalpojumus Melburnas latv. ev. lut. draudzē. Draudzes locekļiem ļoti patika mācītājas vadītie dievkalpojumi, un, liekas, arī viņai patika draudze un Melburna. Tā sākās nopietnas sarunas, kuras vadīja Pēteris Saulītis ar mācītāju Helgu, par uzņemšanos mūsu draudzes gana pienākumus. Sarunas bija pozitīvas, un šī gada 29. maijā ārkārtas pilnsapulcē draudzes valde iepazīstināja pilnsapulces dalībniekus ar mācītājas Helgas darba un dzīves vēsturi. Pilnsapulcei tika paziņots valdes ieteikums aicināt mācītāju Helgu Jansoni kā draudzes mācītāju. Pēc īsām pārrunām pilnsapulce vienbalsīgi atbalstīja valdes ieteikumu. Tā valde varēja pilntiesīgi aicināt mācītāju Helgu Jansoni kļūt par draudzes mācītāju. Pēc pārrunām ar mācītāju, kuras vadīja Pēteris Saulītis, piedāvājums tika pieņemts, un valde varēja paziņot, ka mācītāja Helga Jansone sāks pienākumus Melburnas latviešu ev. lut draudzē šī gada oktobrī. Paldies Helga, ka uzņēmusies garīgi vadīt mūsu draudzi, un paldies valdei, sevišķi Pēterim Saulītim, par lielo darbu.

29. augustā notika gadskārtējā pilnsapulce. Pilnsapulce ritēja raiti Pētera Saulīša vadībā. Tika pieņemti ziņojumi un finansiālie pārskati gandrīz bez pārrunām. Ēriks Vēliņš iepazīstināja klātesošos ar viņa prognozi sakarā ar draudzes nākotni. Ēriks ziņoja, ka draudzes locekļu skaits strauji krītas, un, ja lietas nemainās uz pozitīvo pusi, draudzes locekļu skaits kļūs kritisks. Andris Atvars pastāstīja pilnsapulcei par remonta darbiem Svētā Krusta kapu nodalījumā Foknera (Fawkner) kapsētā, kas ir lielu daļu iespējams, jo draudze saņēma lielāku naudas summu no Foknera kapsētas vadības kā kompensāciju, kad viņi uz zemes, kas ir draudzes gādībā, uzbūvēja mauzoleju. Jauno kapu dizainu gatavo arhitekts Juris Drēziņš, un projektu vada Andris Atvars.

Kad pienāca pie valdes vēlēšanām, lietas vairs negāja tik gludi. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons paziņoja, ka kaut kandidēs draudzes valdei, nekandidēs kā draudzes priekšnieks. Arī ilggadīgais kasieris Andris Atvars paziņoja, ka veselības dēļ vairs nekandidēs valdei. Andris ne vien sekmīgi vadīja draudzes finanses un bija draudzes biedrzinis, bet arī rūpējās par daudz citām lietām draudzē, ieskaitot draudzes kapu nodalījumu Foknera kapsētā un tās paredzētiem remonta darbiem, kā arī Svētā Krusta baznīcas uzturēšanu. Draudze sirsnīgi pateicās Kārlim un Andrim par ilgo un pašaizliedzīgo darbu draudzes labā.

Par jauno draudzes priekšnieku tika ievēlēts Pēteris Saulītis, par priekšnieka vietnieku – Kārlis Kasparsons, sekretāru – Jānis Kārkliņš un valdes loceklēm – Anna Jaster un Ģinta Pindard. Revīzijas komisijā ievēlēja līdzšinējos komisijas locekļus Ēriku un Andu Vēliņus un Vitu Saltupu. Apsveicam jaunievēlētos valdes un revīzijas komisijas locekļus un vēlam viņiem labas sekmes.

Melburnas latviešu ev. lut draudzes nākotne liekas spožāka nekā tā bija dažus gadus atpakaļ. Tagad tikai mums visiem jāiet jaunai draudzes mācītājai un valdei palīgā. Tas nenozīmē tikai iet uz dievkalpojumiem, bet arī palīdzēt draudzes darbā. Draudzei ir vajadzīgi papildus valdes locekļi, jo pieci valdes locekļi un daži palīgi nevar visu paveikt. Tāpat vajadzīgi cilvēki, kas darbojas dievkalpojumos, apsveicot dievlūdzējus, pušķojot altāri, rūpējoties par apskaņošanu un par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem.

Draudzes valde gaida jūsu palīdzību, lai draudze var zelt un atgriezties pie tās aktivitātes, kāda bija agrāk.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com