Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV vīru koris „Daugava“

Dāvana Adelaides sabiedrībai

Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AdelaidesDVkorisDaugava

Apvienotais vīru koris – DV vīru koris „Daugava“ un vīru kora „Veseris“ dziedātāji. Priekšā no kreisās: diriģenti Matīss Reinhards un Inese Laine, pianiste Džūlija Folija (Julia Foley). Pašā labajā malā vīru kora „Veseris“ diriģents Roberts Atvars. FOTO Pēteris Strazds.

Sarīkojuma apmeklētāji. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Matīss Reinhards, Dāvids Orčards (David Orchard), Lilita Daenke, Roberts Birze. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Geņa Janmeija un Inese Laine. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Džūlija Folija (Julia Foley), Dāvids Zemdegs, Kristiāna Rumpe, Stella Kardasova. FOTO Pēteris Strazds.

DV

Daugavas Vanagi

Viss kluss. Ienākot Tālavas lielajā zālē, manāms sasprindzinājums un gaidas.

Galdi sakārtoti – gaida, lai ap tiem sasēstos ļaudis. Gar zāles malām krāsainas gaismas met starus uz atvērto skatuvi, kur flīģelis stāv, gaidot spēlētāju, gaidot pārsteigumus. Pamazītiņām sāk pulcēties ļaudis pie biļešu un loterijas galdiem, un telpā dzird sveicienus un smieklus: telpā ienāk jautras čalas, vilinoši aromāti no virtuves un ļaužu darbība. Jūtams prieks, jo pēc vairākiem klusuma gadiem Tālavas lielā zāle atkal atdzīvojas!

Patiešām, tāda bija sajūta 15. oktobrī, kad Daugavas Vanagu vīru koris Daugava rīkoja savu koncertu. Vismaz beidzamajos divos gados neviens lielāks sarīkojums nav noticis Adelaides Latviešu namā, kur agrāk notika balles, koncerti vai muzikālas pēcpusdienas, kas saveda latviešu sabiedrību kopā. Tāpēc šis sarīkojums, patiešām, bija kā dāvana visai Adelaides saimei.

Adelaides vīru kori pašreiz vada divi diriģenti – Inese Laine un Matīss Reinhards. Korī dzied 13 dziedātāji. Novēroju, ka starp ilggadīgiem koristiem bija četri jauni, jaunākos gados dziedātāji. Koncerta dziesmu izvēle atspoguļoja nākamo Vispārējo Dziesmu svētku programmu, jo vairāki dziedātāji cer nākamgad braukt un piedalīties.

Koncerts iesākās ar kora moto. Sekoja L. Dambroša Še brālīgi mēs stājam un divas karavīru dziesmas – 15. divīzijas dziesma un Es vēlos mājās pārnākt. Abās dziesmās bija laba intonācija un dikcija. Koris uzmanīgi sekoja diriģentes mājieniem, kaut gan koristu seju izteiksme neatspoguļoja dziesmu tekstu. Raimonda Paula dziesma Pacel galvu, baltā māt' izskanēja izjusti un liriski. Šajā dziesmā Reinhardam izdevās izcelt plūsmu un skaistās harmonijas. Klavieru pavadījums Džūlijas Folijas (Julia Foley) izpildījumā labi ievijās un atbalstīja dziedājumu.

Tautas dziesmas Meitiņas dziedāja (sab. Ducele) un Div'dzelteni kumeliņi – abas ir raitas un prasa labu dikciju. Koris tās nodziedāja ļoti saliedēti un izteiksmīgi. Bravo!

Koncerta vadmotīvs bija Dziesma nenosalst. Pat uz katra galda, uz tumši zilas lentas iekrāsots bija uzlikts šis sauklis. Cepure nost Dainai Ezeriņai, kura jau gadiem ilgi ir bijusi atbildīga par galda dekorējumiem. Korim dziedot šo Raimonda Paula dziesmu, dzirdējām kora sulīgās basu balsis. Dziesma bija nemākslota un tādēļ arī ļoti aizkustināja.

Koncerta pirmā daļa noslēdzās ar brašo Imanta Saksa sabalsoto karavīru maršu Kur Gauja plūst, kuru vajadzēja atkārtot.

Koncerta otro daļu aizpildīja viesu koris Veseris no Melburnas, divas jaunas dziedātājas un pārsteigums – Geņa Janmeija. Gadiem ilgi Geņa ir kuplinājusi koncertus kā soliste vai izpildījusi solo dziedājumus. Geņai septembrī apritēja 101 gads un viņa dzied! Šoreiz kopā ar Inesi Laini nodziedāja divus duetus: Kad es augu brālīšos un Koklītes skanēja. Publika sajūsmā piecēlās kājās.

Tikpat iepriecinošs bija Stellas Kardasovas un Kristiānas Rumpes sniegums. Klavieru un Dāvida Zemdega bass ģitāras pavadījumā abas jaunietes nodziedāja Ērika Ešenvalda dziesmu Dvēseles dziesma.

Sekoja vīru kora Veseris ar septiņām dziesmām. Ansamblis šoreiz bija atbraucis 13 vīru sastāvā, un izvēlētā programma bija ļoti daudzveidīga. Tur bija gan modernista Valta Pūces darbs Tumsā gāju, gan klasiski gabali (E. Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne un B. Skultes Aijā), gan garīgi noskaņots darbs (R. Dubras Ķiršu madrigāls). Pacilājošas bija V. Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma un J. Vaivoda bravūrīgā Apkal manu kumeliņu. Visās dziesmās, gan miniatūrās – Kulakova/Veidenbauma Mīlestībā viļņo krūts un Dubras Ķiršu madrigāls, gan pārējās – ansamblis atklāja savu muzikalitāti teksta interpretācijā un veiklās instrumentālās piespēlēs. Koris ir labi sadziedājies, un diriģentam Robertam Atvaram nevajadzēja pielietot lielus žestus, lai panāktu nodomāto rezultātu. Dziesmu secība bija ļoti labi izdomāta, un visas septiņas dziesmas kopā radīja vienotu sniegumu.

Koncerta trešajā daļā abi kori apvienojās. Skats – apbrīnojams. Vīru kora spēks un vienotība. J. Cimzes Rīga dimd, J. Mediņa Krāc jūrmalas priedes, J. Norviļa Vakarjunda, R. Paula Manai dzimtenei, M. Brauna Saule, Pērkons, Daugava, A. Jurjāna Kas īstens latvietis, Ē. Račevska Nevienam es nedošu un Mūsu dziesma. Visas dziesmas ir pilnas ar niansēm, kāpinājumiem un citiem muzikāliem efektiem. Dažreiz likās, ka diriģenti bija mazliet atturīgi, un koris varēja un gribēja dot vairāk. Toties dziesmai Nevienam es nedošu krāšņumu pienesa Kaķēnu instrumentālistu trio ar spalgām stabulēm un bungām. Ļoti labi koris nodziedāja ilgi nedzirdēto, svinīgo J. Norviļa Vakarjunda.

Un tā koncerts beidzās ar nopelnītiem, plašiem publikas aplausiem. Kora Daugava priekšnieks Rūdis Dancis aicināja priekšā koncerta dalībniekus, kurus apveltīja ar ziediem. Svinēšana tomēr nebeidzās. Koristus un viesus mieloja Vanadzes ar siltām vakariņām. Vēl darbojās Tālavas Sabiedriskā kluba sagādātais bagātīgais kafijas galds, un atspirdzinājumus varēja iegādāties pie bāra, kā jau nākas viesībās! Gaišā, pacilātā gaisotnē veserieši uzsāka dziedāšanu – kā jau kādreizējās kora apkūlībās.

Jāpasakās vīru kora valdei, kuri uzdrošinājās un paveica tik lielu darbu, noorganizējot šo sarīkojumu. Visi klausītāji un nogurušie strādnieki gāja mājās gandarīti, ka Adelaidē atkal notika tik vienojošs un garīgi pacilājošs koncerts. Tā patiešām bija negaidīta dāvana!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com