Laikraksts Latvietis

Trimdas bērnu-bērni un mazbērni Latvijā

Kukaiņi un Vītoli

  Laikraksts Latvietis Nr. 408, 2016. g. 28. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vilis Vītols, Karolina, Andrea un atkal Vilis Vītols (5.). FOTO no ģimenes arhīva.