Laikraksts Latvietis

Bonegilla

3x3 izbraukums uz vēsturisko Austrālijā iebraukušo mītni

  Laikraksts Latvietis Nr. 435, 2016. g. 8. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ikdienas dzīve Bonegillā gan bija vienmuļīga… FOTO Austrālijas Nacionālais arhīvs.