Laikraksts Latvietis

„Sirdsbalss“ atvadu koncerts Sidnejā

...lūk, arī es, un mēs visi kopā esam Latvija!

  Laikraksts Latvietis Nr. 445, 2017. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Sirdsbalss“ atvadu koncerts Sidnejā. FOTO Ojārs Greste.