Laikraksts Latvietis

Kristīgās audzināšanas atdzimšana...

Latvijā Atmodas laikā – Pieredzes stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 454, 2017. g. 7. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas 1. Kristīgās skolas direktore pie darba galda 1991. gada septembra sākumā – īsi pirms skolas atvēršanas. Remonta darbus pabeidza mēnesi vēlāk, tāpēc mācību gads sākās nevis 1., bet 28. septembrī. FOTO no Veras Rozītes personīgā arhīva.