Laikraksts Latvietis

Kristīgās audzināšanas atdzimšana...

Latvijā Atmodas laikā – Pieredzes stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 454, 2017. g. 7. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

LELB Svētdienas skolu skolotāju sagatavošanas kursu absolventi 1991. g.aprīlī Rīgā Sv. Pāvila baznīcā. Šie cilvēki sāka kursus apmeklēt vēl pirms Valsts neatkarības atgūšanas, padomju režīma laikā 1990. gada rudenī. Pirmā rindā ar ziediem rokās – kursu vadītāja Vera Volgemute (Rozīte), Luterāņu semināra rektors mācītājs prof. Roberts Akmentiņš, Sv. Pāvila draudzes mācītājs Arnis Bergmanis, pasniedzējs Guntis Dišlers. Diemžēl, fotogrāfijā nav visi pasniedzēji un visi – 121 absolvents. Vairāki kursu beidzēji kļuvuši par mācītājiem, diakoniem, aktīviem draudžu locekļiem. FOTO no Veras Rozītes personīgā arhīva.