Laikraksts Latvietis

Kristīgās audzināšanas atdzimšana...

Latvijā Atmodas laikā – Pieredzes stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 454, 2017. g. 7. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

1991. gada aprīlī Rīgā Sv. Pāvila baznīcā Luterāņu semināra (kas tika atjaunota par LU Teoloģijas fakultāti) rektors mācītājs prof. Roberts Akmentiņš kopā ar kursu vadītāju Veru Volgemuti (Rozīti) izsniedz Svētdienas skolu skolotāju kursu beigšanas apliecības. FOTO no Veras Rozītes personīgā arhīva.