Laikraksts Latvietis

3x3 gars – un darbība – turpinās

Saiets pārcelts uz Latviešu namu

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

3x3 atklāšana Melburnas Latviešu nama pagalmā. No labās: 3x3 vadītājs Arturs Landsbergs, 3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis Uldis Ozoliņš. FOTO Anita Andersone.