Laikraksts Latvietis

Aizvesto Piemiņas atcere Adelaidē

Baltiešu kopīgais pasākums Migrācijas muzejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Baltiešu padomes locekļi. No kreisās: igaunis Martin Kurvits, latviete Jolanta Lūse, igaunis Martin Hoile, lietuvietis Aleksas Talanskas, latvietis Pēteris Strazds. Labā pusē karogu sardze. FOTO Pēteris Strazds.