Laikraksts Latvietis

Aizvesto Piemiņas atcere Adelaidē

Baltiešu kopīgais pasākums Migrācijas muzejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu pārstāvji. No kreisās: Dr. Pēteris Strazds, Jolanta Lūse, Rūdis Dancis, Dr. Valdis Tomanis. FOTO Pēteris Strazds.