Laikraksts Latvietis

Aizvesto Piemiņas atcere Adelaidē

Baltiešu kopīgais pasākums Migrācijas muzejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Visi atceres dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.