Laikraksts Latvietis

Atstājot mājas Otrā pasaules kara beigās

Latvieši pasaulē muzeja oktobra mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 620, 2020. g. 22. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Bēgļu rati, atstāti ostā 1944. gadā. FOTO no Pētera Korsaka privātā arhīva.