Laikraksts Latvietis

No Adelaides uz Ārkarūlu (2)

Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē

  Laikraksts Latvietis Nr. 626, 2020. g. 2. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Haukerā – Džefa Morgana galerijā. FOTO Marija Perejma.