Laikraksts Latvietis

Jānim Daliņam veltīta pastmarka

Ar dāvinājumu no vectēva pilsētas

  Laikraksts Latvietis Nr. 627, 2020. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pastmarka veltīta Jānim Daliņam.