Laikraksts Latvietis

No Adelaides uz Ārkarūlu (Arkaroola) (3)

Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē

  Laikraksts Latvietis Nr. 628, 2020. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Arkarūla pēc lietus – pastaigā. FOTO Marija Perejma.