Laikraksts Latvietis

Objektīvie fakti un subjektīvās sajūtas

Latvijas TV „Panorāmai“

  Laikraksts Latvietis Nr. 633, 2021. g. 20. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kadrs no ziņu raidījuma.