Laikraksts Latvietis

Intervija – Andra Zvejniece

Vokālās a capella grupas „Latvian Voices“ dibinātāja

  Laikraksts Latvietis Nr. 637, 2021. g. 17. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Zvejnieku ģimene. No kreisās: Mare, Andra un Jānis. FOTO no Andras Zvejnieces personīgā arhīva.