Laikraksts Latvietis

Ar godīguma mēru caur liesmām un neziņu...

Tuvi tālā Ziemeļzeme Zviedrija

  Laikraksts Latvietis Nr. 637, 2021. g. 17. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lappuse no grāmatas „Nakts jau nav tikai gulēšanai“. FOTO Anita Mellupe.