Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce

Bija atlikta no 2020. gada

  Laikraksts Latvietis Nr. 637, 2021. g. 17. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

MLELD pilnsapulce. FOTO Ilze Nāgela.