Laikraksts Latvietis

„Parnell ielas svētki“ ievada SLB darbības gadu

Tirdziņš, kafejnīca un skaists koncerts!

  Laikraksts Latvietis Nr. 637, 2021. g. 17. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tirdziņš. „Aged Care“ un Dnister stends. FOTO Anita Andersone.