Laikraksts Latvietis

Oskara Kalpaka atceres sarīkojums

Sidnejas Daugavas Vanagu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 641, 2021. g. 17. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas DV namā Kalpaka un leģiona atceres pasākuma apmeklētāji. FOTO Gundega Zariņa.