Laikraksts Latvietis

1949. gada 25. marta represijas un šodiena

Viens mazs stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 643, 2021. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vija un Kārlis Bērziņi savā dzīvoklīti 2020. g. FOTO Anita Mellupe.