Laikraksts Latvietis

1949. gada 25. marta represijas un šodiena

Viens mazs stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 643, 2021. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārļa Bērziņa vadītā delegācija Karagandas Spaskas lēģera latviešiem veltītā pieminekļa (arhitekts Juris Poga) atklāšanas dienā 2013. g. jūnijā. No kreisās: Dzintars Kraujiņš (izsūtīts kā bērns), Arisa Pastuhova (vēsturniece), Kārlis Bērziņš (izsūtīts kā bērns), Anita Mellupe (dzimusi Sibīrijā), Ilze Sīle (izsūtīta kā bērns), Aina Platonova (izsūtīta kā bērns) Inga un Ainārs Bokta (Kārļa Bērziņa māsas Ritas dēls). FOTO no Anitas Mellupes personīgā arhīva.