Laikraksts Latvietis

1949. gada 25. marta represijas un šodiena

Viens mazs stāsts

  Laikraksts Latvietis Nr. 643, 2021. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilze Sīle (izsūtīta 2 gadu vecumā) pie pieminekļa Tomskas čekas-muzeja priekšā. Viņa 2013. g. braucienā cerēja atrast brālīša kapa vietu, neizdevās... FOTO Anita Mellupe.