Laikraksts Latvietis

DV globālās Vanadžu priekšnieces Ināras Sīkās uzruna

DV 75 gadu jubilejas sarīkojumā Adelaides Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 643, 2021. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanadžu globālā priekšniece Ināra Sīkā DV 75 gadu jubilejas sarīkojumā. FOTO Gundega Zariņa.