Laikraksts Latvietis

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās

Vēlētāji ārvalstīs varēs pieteikties balsošanai pa pastu

  Laikraksts Latvietis Nr. 644, 2021. g. 7. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis