Laikraksts Latvietis

Tasmānijas latviešu tikšanās Hobartā

Prezentācija, sarunas un gardumu baudīšana

  Laikraksts Latvietis Nr. 644, 2021. g. 7. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ieva Šaule saņem PBLA Kultūras fonda atzinības rakstu un Tasmānijas latviešu pateicību. FOTO Solvita Repša.