Laikraksts Latvietis

Gatavojas piemiņas pasākumam

Lasīs 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu

  Laikraksts Latvietis Nr. 646, 2021. g. 21. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis