Laikraksts Latvietis

Kas ir bauda?

Daugavas Vanagu sarīkojumi Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 648, 2021. g. 4. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sadziedāšanās sarīkojums. No kreisās: Zanda Šulca, Matīss Reinhards un Lilita Daenke. FOTO Astra Kronīte.