Laikraksts Latvietis

Burvju meistars Evalds Dajevskis

Latviešu kultūras biedrības TILTS rīkots Zoom referāts

  Laikraksts Latvietis Nr. 648, 2021. g. 4. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Evalda Dajevska glezna. Latviešu mitoloģiskā sēta. Pētera Dajevska dāvinājums Liepājas muzejam 2014. gadā. FOTO no Dajevsku ģimenes arhīva.