Laikraksts Latvietis

Jānis John Konrads

21.05.1942 – 25.04.2021

  Laikraksts Latvietis Nr. 648, 2021. g. 4. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis Konrads (centrā) viesojas pie Pertas latviešu jauniešiem 1960. gadā. („Austrālijas Latvietis“ 1960. g. 9. apr.)