Laikraksts Latvietis

PBLA aicina pieminēt

14. jūnija deportāciju 80. gadadienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 650, 2021. g. 19. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis