Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu teātris

Darbības gada pārskats

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

ALT valde. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, Judīte Šmite, Ieva Ozoliņa; otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepaņuks, Ilze Nāgela, Gvido Zundurs, Jānis Kārkliņš. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.