Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu teātris

Darbības gada pārskats

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Izrādes „Glābjas, kas var“ dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, Valda Rube (režisore), Ieva Ozoliņa; otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepaņuks, Gvido Zundurs, Māra Kaziņa, Rita Kauliņa, Gatis Zundurs. FOTO Ilze Nāgela.