Laikraksts Latvietis

Kārla Jaudzema un Andrejs Jaudzems

Universitātes absolventi mūzikā un inženierzinātnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārla Jaudzema. FOTO no Jaudzemu ģimenes arhīva.