Laikraksts Latvietis

80 gadu aizvesto piemiņas atcere Melburnā

Attālinātā režīmā svētdien, 13. jūnijā, plkst. 11.00 zūmtelpā

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis