Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu teātris Melburnā

Melburniešu vārdā – paldies!

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Robina (Ilze (Bonija) Viļuma) un Zigis (Jāns Čečiņš). FOTO Ilze Nāgela.