Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu teātris Melburnā

Melburniešu vārdā – paldies!

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejieši un melburnieši pēc izrādes. No kreisās: Ojārs Greste, Baiba Rada (Rudd), Ilze (Bonija) Viļuma, Inta Geberta un Ilona Brūvere. FOTO no Intas Gebertas personīgā arhīva.