Laikraksts Latvietis

Baltā galdautu svētku dienas sarīkojums

4.maija atcere Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas priekšsēde Ināra Sīkā 1. maijā pasniedz DV $1000 ziedojumu SLB latviešu skolas pārzinim Normundam Ronim. FOTO Laura Sīkā.