Laikraksts Latvietis

Jāņi Sidnejā

Svinībās piedalās gan latvieši, gan cittautieši

  Laikraksts Latvietis Nr. 657, 2021. g. 7. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Viktorija Mačēna uz akordeona pavadīja dziedātājus. FOTO YACAH.