Laikraksts Latvietis

Adelaides kafejnīcas talka

Pēc darba bija gardas pusdienas

  Laikraksts Latvietis Nr. 659, 2021. g. 21. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Rūdis, Andris un Liam. FOTO Margota Puķīte.