Laikraksts Latvietis

Adelaides kafejnīcas talka

Pēc darba bija gardas pusdienas

  Laikraksts Latvietis Nr. 659, 2021. g. 21. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Matiss, Stella un Mičs (Mitch). FOTO Margota Puķīte.