Laikraksts Latvietis

„Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs“

Izdevusi izdevniecībā „Upe tuviem un tāliem“ Gundara Āboliņa tulkojumā

  Laikraksts Latvietis Nr. 659, 2021. g. 21. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Gundars Āboliņš. FOTO Jānis Deinats.